• Relatie en gezinstherapie
  • Scholing systeemtherapie
  •  Coaching
  • Corporate systeemtherapie
    (HR en leidinggevenden)
Hoe werkt Annelies

Allereerst start Annelies met een kennismaking. Deze is aan de telefoon kort om daarna zo snel mogelijk contact te maken met alle betrokkenen, tenzij niet niet gewenst is. In de kennismaking is altijd aandacht om te bespreken of het contact goed en veilig voelt. Zonder klik is er geen goede basis om samen te gaan werken.

Annelies zoekt altijd samen met de cliënten/consultvrager naar hulpverlening om maat. Zij is betrokken. Haar aanpak is warm maar kan ook prikkelend zijn. Altijd met de intentie om vastzittende patronen in beweging te brengen. Dit kan leiden tot meer verbinding, begrip en soms ook tot elkaar loslaten.

Deze benaderingswijze past zij ook toe binnen andere settings, zoals familie bedrijven, trainingen en teamcoaching. (GGZ, jeugdzorg, onderwijs, bedrijven, overheid etc.)

In haar werkwijze is zij transparant. 

Werkwijze bij partner relatie en gezinstherapie

Bij partner relatie problemen zoekt Annelies waardoor de relatie niet meer naar tevredenheid verloopt. De oorzaken kunnen sterk uit één lopen:

Het kan het zijn dat het verleden in het heden een dominante rol speelt waardoor oude patronen zich blijven herhalen. Ook kan het zijn dat door verkeerde communicatie patronen het spreken over lastige onderwerpen niet goed lukt. Bij langer durende relaties kan het zijn dat mensen elkaar kwijt zijn geraakt door de verschillen in behoeftes of doordat de relatie te weinig aandacht heeft gehad. 

Het samen zoeken naar de oorzaak is vaak al helpend maar het doorbreken van patronen vraagt naast uitleg ook het opnieuw eigen maken van op een gezond manier verbinden. (of loslaten)

Werkwijze bij individuele vraagstukken

Bij individuele vraagstukken spelen vaak dilemma’s in het durven kiezen, angst voor verlies, moeite met rouw en speelt vaak dat mensen steeds hetzelfde blijven denken en daar niet meer uit kunnen komen. Deze vorm van begeleiding is inzicht gevend.

Werkwijze bij bedrijfsmatige en team vraagstukken

Bij bedrijfsmatige vraagstukken spelen vaak teamprocessen die conflictueus kunnen zijn. Daarnaast wordt zij vaak gevraagd mee te denken bij moeite met veranderingsvraagstukken. Annelies richt zich dan op teamdynamiek, op dominante patronen, parallel processen. Deze trajecten vinden vaak plaats met Maaike Bakker. (coach bij PRCS)

Scroll naar boven